Obec Mad je obcou v ležiacou v okrese Dunajská Streda, leží na Podunajskej nížine. Obec má výhodné dopravné spojenie s Komárnom, ako aj hlavným mestom Bratislava.

Vďaka dobrej prepojenosti na okolité obce a prírodným predpokladom sú v obci vhodné podmienky pre rozvoj cestovného ruchu.

Súčasné podnebie prináša možnosť trávenia času v prírode – oddychový park s rekreačnou oblasťou, cyklotrasy spájajúce okolité dediny.

Obec aktívne prispieva k bohatému spoločenskému životu podporou spoločenských podujatí, kde sa zapájajú nielen domáci obyvatelia, ale aj návštevníci obce.

Príkladom takýchto aktivít sú Dni obce, Večery ľudovej piesne, stretnutia s medzinárodnou účasťou, súťaže vo varení gulášu atď…

Partnerské obce

Našou hlavnou motiváciou pre uskutočnenie projektu bolo prehĺbenie spolupráce a partnerstva s našimi partnermi a sprostredkovanie príležitosti pre spoznávania sa našim občanom.

Zároveň sme chceli občanom priniesť aktivity, ktoré im umožnia lepšie spoznávať prostredie našich partnerov v EÚ a predstaviť im aktuálne témy tak, aby si aktívnym zapájaním do aktivít uvedomili svoju vlastnú dôležitosť, ako občana EÚ.

  • Občina Dobrovnik
  • Ikrény Község
  •  Suseni
  • Comuna Ulies
  • Vásárosfalu
  • Obec Pustiměř
  • Male Pijace
  • Obec Mad

Aktuality

Partneri

Pre viac informácií o našej obci prosím navštívte oficiálne stránky.

Vážený navštevník, v čase prípravy a realizácie projektu je naše nové webové sídlo vo výstavbe. Základné informácie ako aj aktuality nájdete na adrese obecmad.sk

obecmad.sk